NOWY CYKL – Spotkania Rodzin o Eucharystii / 1, 2

NOWY CYKL – Spotkania Rodzin o Eucharystii / 1, 2
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowym cyklem spotkań, które będą podejmowały tematykę Eucharystii w życiu rodziny.
Wykłady będą umieszczane w formie dokumentu PDF-u, z możliwością druku i korzystania w dowolnym czasie. 

 

Wykład 1.  s. M. Eleonora Dzimiera ISSM, Znaczenie Eucharystii dla formacji życia rodzinnego i małżeńskiego.  PDF Wykład 1

Wykład 2. s. M. Edyta Frankowska ISSM, Eucharystia: obrzędy wstępne.   PDF Wykład 2