Maryja

Matka Boża Trzykroć Przedziwna i Zwycięska Królowa z Szensztatu – (łac. Mater ter Admirabilis – skrót: MTA). Kopia obrazu włoskiego artysty Luigi Crosio, namalowanego w  1898 r.

www obraz MTAObraz ten pierwotnie nosił nazwę „Ucieczka Grzeszników”. Nowy tytuł obrazu  – Matka Trzykroć Przedziwna – Ruch Szensztacki przejął od Kongregacji Mariańskiej, która w XVI w. rozrosła się i prężnie działała w Ingolstadt nad Dunajem, gdzie króluje kopia rzymskiego obrazu Mater Populi Romanii. W szczególny sposób wzywał Maryję jako Matkę Przedziwną, bł. o. Jakub Rem, jezuita żyjący w XVII w. w Niemczech w Bawarii. Ojciec Jakub był wielkim czcicielem Maryi w Ingolstadt, prosił kiedyś Maryję, aby dała mu znać, pod jakim tytułem z Litanii Loretańskiej chce być najbardziej czczona. W duchowym uniesieniu rozpoznał, że był to tytuł „Matka Przedziwna” i polecił, aby wezwanie to powtarzano trzykrotnie.

Obraz Maryi z Dzieciątkiem został umieszczony w sanktuarium w Szensztacie w 1915 roku. O tej pory jego kopie są rozpowszechniane przez członków powstającego Ruchu w Niemczech i dalej na całym świecie.

Wezwanie Mater ter Admirabilis wskazuje na wyjątkowe działanie Boga w Trójcy Świętej Jedynego w osobie Maryi jako: Wybranej Córce Boga Ojca, Matce Syna Bożego i Oblubienicy Ducha Świętego.

 

W Ruchu Szensztackim Maryja jest czczona jako Matka i Wychowawczyni. Pomaga Ona kształtować życie tym, którzy oddają się Jej w akcie przymierza miłości, co można wyrazić w prostej modlitwie małego poświęcenia:

O Pani moja i Matko moja!

Tobie poświęcam się całkowicie.

Ofiarowuję Ci dzisiaj mój wzrok,

mój słuch, moje usta, moje serce,

całego siebie bez żadnych zastrzeżeń.

A jeżeli już do Ciebie należę,

o dobra Matko, to proszę Cię,

strzeż mnie jako Twojej własności

i Twojego dobra. Amen.