Kalendarium projektu

Pierwszą myśl o powstaniu DROGI MAŁŻEŃSKIEJ (skrót: DM) na Winowskim Wzgórzu zaszczepili Mariola i Jacek Zdera, którzy uczestniczyli z Forum Rodzin z Szensztacie w kwietniu 2016 i tam dowiedzieli się o tym projekcie.

Od tego momentu rozwijało się marzenie, aby Droga małżeńska powstała przy Sanktuarium w Winowie. W skrócie przedstawiamy kolejne etapy realizacji projektu DM w Winowie:

ROK 2016

 • 23.09. 2016 – pomysł został przedstawiony  i przychylnie przyjęty na spotkaniu diecezjalnej Rady Ruchu Szensztackiego w Winowie przez pp. Monikę i Krzysztofa Dziubów.
 • 11.11.2016 – na spotkaniu Animatorów grup szensztackich omówiono możliwości i plan realizacji DM w Winowie. Powstała propozycja, aby pojechać do Rokole i tam zobaczyć czeską Drogę małżeńską.
 • 13.11.2016 – pobyt w Rokole przedstawicieli rodzin, kontakt z artystką, która wykonała tamtejsze stacje.

ROK 2017

 • 8.10.2017 – rozpoczęto omadlanie inicjatw powstania DM w naszch grupach Modlitwą św. Jana Pawła II za rodziny.
 • 22.10.2017 – podczas diecezjalnego Dnia Przymierza, Monika Dziuba przedstawiła zebranym uczestnikom  pomysł utworzenia DM na Winowskim Wzgórzu. W czasie pracy w grupach padały konkretne  propozycje co do projektu.
 • 25.10.2017 – utworzono grupę na WhatsApp, dla tych którzy zechcieliby włączyć się w prace przy DM. Zebrała się sporo osób, jedna wspólna rodzina szensztacka – na którą złożyli sie członkowie Ligii, Związku i  Instytutu Rodzin Szensztackich, Matki,  Młodzież Szensztacka oraz sympatycy Ruchu, Siostry i ks. Proboszcz oraz mieszkańcy Winowa.
 • 4.11.2017 – o godz. 16.00 odbyło się pierwsze spotkanie grupy tworzącej DM. Był zimny, bardzo wietrzny dzień, a my wspólnie spacerowaliśmy po ogrodzie sióstr i parafii Winów, zastanawiając, co gdzie i jak możemy zrobić. Nawiązywały się luźne rozmowy w mniejszych lub większych grupach. Ks. Eugeniusz Ploch zaproponował, abyśmy wspólnie zawierzyli nasze plany MTA, odmawiając w sanktuarium różaniec. Po różańcu Hubert Radziej przedstawił nam projekt pierwszej stacji.
 • 14.11.2017 – Hubert Radziej ukończył projektowanie wszystkich stacji DM. Była to wspólna praca całej jego rodziny.
 • 18.11.2017 – podczas dorocznego spotkania Animatorów w Nysie, jednym z omawianych punktów była DM. Padały propozycje dotyczące umiejscowienia kolejnych stacji.
 • 2.12.2017 – spotkanie grupy organizacyjnej z zawodowym ogrodnikiem, panem Edkiem z Siołkowic, który dał ma wiele cennych rad dotyczących uporządkowania terenu. Zakres prac wydawał się ogromny – czy podołamy?  Ustalony został pierwszy kosztorys na planowane ogrodzenie.

ROK 2018

 • 3.02.2018 – kolejne spotkanie osób „pozytywnie zakręconych”, aby tworzyć winowską Drogę małżeńską. Spotkanie rozpoczęliśmy w Sanktuarium odmawiając koronkę do Bożego Miłosierdzia. Następie poszliśmy w teren za Sanktuarium, aby ustalić plan działania. Zebrało się sporo osób: ks. Proboszcz, s. Kamila, s. Renata, Jacek Zdera, Jurek Mika, Krzysiu Dziuba, Hubert Radziej, Edek Bryś. Został ustalony termin oczyszczenia terenu z niepotrzebnych krzewów i drzew na 17 lub 24 lutego. Zgłosiło się parę osób, które przyjdą ze sprzętem, kolejnych staramy się pozyskać.

            Dobra wiadomość – Maria Strzeduła zgodziła się nam wykonać projekt. Po dyskusjach na placu poszliśmy do dolnego kościoła, aby omówić grafikę stacji DM, wydawało się to takie proste, ale sporo czasu musieliśmy poświecić, aby dograć szczegóły napisów i obrazków. Zdania były podzielone, trzeba więc było zgodzić się na kompromis. W czasie dyskusji posiłkowaliśmy się napisami z Drogi małżeńskiej z Szensztatu. Na szczęście mamy swoich tłumaczy języka niemieckiego.

 • 17.02.2018 – odbyło się wielkie sprzątnie placu za Sanktuarium. Pogoda sprzyjała. Prace, w których uczestniczyło 12 osób, trwały od 10.00 rano.
 • 7.03.2018 – omówienie wyglądu próbnej stacji DM u państwa Radziejów w Izbicku.
 • 20.04.2018  – spotkanie z projektantką Marią Strzedułą w sprawie projektu DM.
 • 26.04.2018 – wytyczanie ścieżki, koszenie trawy, konsultacje nad projektem i publikacją tekstów medytacji do DM.
 • 28.04.2018 – prace porządkowe – choć było niewiele osób wykonano dużo pracy: było grabienie skoszonej trawy, zbieranie śmieci, kamieni i gruzu. Dzieci miały praktyczną lekcję jak ważne jest w życiu Kościoła dbanie o miejsca związane z kultem religijnym.
 • 2.05.2018 – rekultywacja gleby i grabienie terenu.
 • 12.05.2018 – panowie wykonywali drewniane ogrodzenie (z podkładów i desek) oraz miejsce na składowanie kompostu. Były dwie ekipy po 3 osoby. Był to gorący majowy dzień. Nasi niestrudzeni panowie bardzo ciężko pracowali od godz. 9-15.00. Trzeba było wykopać dołki głębokie na 80 cm i umieszczać w nich podkłady kolejowe. Zrobili kawał dobrej roboty.
 • 26.05.2018 –  kolejna akcja przy naszej DM. Było nas więcej, prace rozpoczęto o 8.00. Panowie skupili się na dalszych pracach przy ogrodzeniu i kompostowniku oraz kopaniu terenu pod ścieżkę. Wykonano mostek za Sanktuarium. Panie przygotowały skarpę pod sadzenie roślin, położono włókninę, nasadzono rośliny.
 • 2.06. 2018 – dalej trwają prace przy ogrodzeniu.
 • Od 3.06.2018 – rozpoczęto korytowanie terenu pod ścieżkę z kostki.
 • 6.06.2018 – wykonano stopnie na skarpie.
 • 8.06.2018 – końcowe prace przy ogrodzeniu.
 • 7.07. 2018 – dalsze prace przy schodach i kompostowniku, sadzenie roślin.
 • 10.07.2018 – kończenie schodów i umacnianie drewnianego płotu.
 • 18.07.2018 – wypełnianie koryta kamieniem, prace przy schodach.
 • 8.09.2018 – prace przy ogrodzeniu, stawianie słupków do siatki, plewienie, porządkowanie terenu.
 • 10.09. 2018 –  korytowanie ścieżki, duża praca koparką, układanie pierwszych krawężników.
 • 15.09.2018 – montowanie siatki.
 • 21.09.2018 –  2 transporty krawężników. Prace brukarskie.
 • 22.09.2018 – grabienie i sprzątanie terenu, układanie krawężników, dowóz betonu.
 • 28.09.2018 – układanie krawężników.
 • 1.10.2018 – dowóz pospółki, układanie krawężników.
 • 6.10.2018 – c.d. układania krawężników.
 • 7.10.2018 – c.d. układania krawężników.
 • 13.10. 2018 – duża akcja: kontynuacja układania krawężników, koparką przewożono ziemie i kamienie. Sadzenie roślin.
 • 17.10.2018 – Krzysztof Dziuba zawozi do Winowa beton, aby pracownicy Marcina z Trawnik mogli układać kostkę brukową z prawej stron sanktuarium.
 • 18.10.2018 – c.d. zwożenia betonu z Chróścic potrzebnego do układania kostki.
 • 20.10.2018 – Krzysztof zawozi pospółkę do Winowa. W tym dniu Rajmund Macioszek robi schody.
  Przy okazji duszpasterskiego spotkania z lekarzami, powstającą DM i wykonawców odwiedza ks. bp Andrzej Czaja. Edek Bryś  rozwozi ziemie i sieje trawę.
 • 22.10.2018 – Rajmund Maciosek kończy schody.
 • 24.10.2018 –  robocze spotkanie z projektantką Marią Strzedułą. Rozmowy i dyskusja na placu DM. Pierwsze rozczarowanie – usypane na ścieżce kamienie nie spowodowały twardego podłoża tylko ruchome.
 • 30.10.2018 – dalsze prace przy układaniu krawężników, które są zabezpieczane betonowymi plombami.
 • 3.11. 2018 – ostatnia w tym roku akcja na DM. Padał deszcz, było sporo osób. Uzupełnialiśmy ścieżkę kamieniami, wyrównywaliśmy ziemię, grabiliśmy liście, sadzili rośliny, rozwoziliśmy zrębek.
 • 9.11.2018  – Spotkanie w Izbicku u rodziny Damiana i Sabiny Suskich w celu obejrzenia wykonanych już i ocynkowanych podstaw poszczególnych stacji: przybyliśmy w składzie: H.H. Radziej z Urszulką, M. J. Mika, M. K. Dziuba, s. Kamila i s. Renata. Byliśmy nieco zaskoczeni, gdyż wzorcowa stacja była wykonana z innego metalu niż obecne. Damian włożył w tę prace całe serce, dużo czasu i sił. Zaufaliśmy jego intuicji i doświadczeniu. Elementy konstrukcji, wzmocnienia nawiązują do tematyki do poszczególnych stacji. 

ROK 2019 

 • 29.07.2019 – kolejne spotkanie w Winowie w sprawie uroczystości poświęcenia. Wstępna korekta książeczki z medytacjami.
 • 3.08.2019 – rodzina pp. Dziubów przyjechała do Winowa, aby wspólnie z s. Kamilą wykonać serię zdjęć na okładkę do książeczki z medytacjami DM.
 • 10.08. 2019 – w Winowie, przy Sanktuarium Coenaculum odbyło się zakończenie ogólnopolskich rekolekcji Związku Rodzin Szensztackich. Uczestnicy zapoznali się z ideą projektu Drogi Małżeńskiej, nasze rodziny pomagały w przebiegu uroczystości, było to bardzo owocne spotkanie przy DM. 
 • 19.08.2019 – spotkanie z s. Kamilą, która przygotowuje w Wydawnictwie Świętego Krzyża w Opolu druk broszury DM. Konsultacje nad okładką i rozmowy o przygotowaniach uroczystości  poświęcenia DM. Siostra Kamila zaprojektowała zaproszenia i plakat informujący o uroczystości.
 • 20.08.2019 – spotkanie z Ks. biskupem Andrzejem Czają – prośba o przygotowanie wstępu do pozycji o DM.
 • 28.08.2019 – nagranie  audycji w Radiu Doxa na temat DM w cyklicznym programie ”z Rodziną ci do twarzy”.
 • 31.08. 2019 – kolejny przyjazd do Winowa rodziny pp. Dziubów i druga sesja zdjęć na okładkę książeczki DM.
 • 11.09. 2019 – spotkanie w Winowie z p. Anią Kwaśnicką z Gościa Niedzielnego, którego celem był wywiad na temat projektu DM do opolskiego Gościa Niedzielnego.
 • 12.09.2019 – emisja audycji „z Rodziną ci do twarzy” o DM.
 • 26.09.2019 – Audycja na temat DM w Radiu Doxa w cyklu: „Szczerze o Kościele”.
 • 28.09.2019 – doroczne spotkanie Animatorów grup rodzin szensztackich. Skupienie rozpoczęło się Eucharystią dla wszystkich przybyłych członków Ruchu. Po Mszy św. animatorzy rozpoczęli obrady, a pozostali uczestnicy przeszli na plac przy sanktuarium i podjęli prace porządkowe.  Po spotkaniu niektórzy animatorzy przyłączyli się do pracy i wspólnie wykonali „kawał roboty”, byli to między innymi: Sylwia i Romuald Kośny, Jacek Zdera, Edek Bryś, Regina Strzeduła z koleżanką, pan Wójcik, państwo Joanna i Tadeusz Pawluk.
 • 3.10.2019 – animatorzy diecezjalni pp. Dziubowie i s. Renata Kurc wzięli udział w programie TVP Opole ”Opolskie o poranku”, podczas którego zaprosili wszystkich widzów na poświęcenie DM i do częstego przybywania do Winowa, korzystania z DM. Po wizycie w telewizji udali się do drukarni Świętego Krzyża, gdzie są drukowane książeczki do DM.
 • 5.10.2019 – ostatnie przygotowania do poświęcenia DM. Hubert Radziej z Piotrem Makiola montowali daszki nad stacjami. Prace porządkowe podjęli: Edek Bryś, państwo Reimann, Rajmund Maciossek, pp. Krzysztof i  Monika Dziubowie oraz Siostry. Wykonano prace porządkowe, zostały umyte stacje DM, przygotowano plac do uroczystości (dekoracje).