Instytut Rodzin

Instytut Rodzin Szensztackich jest w Polsce jedną z nowych wspólnot Ruchu Szensztackiego. W naszej diecezji zapoczątkowali jej rozwój Marta i Klemens Ramolla z Winowa, którzy w 2010 roku postanowili kandydować do tej wspólnoty. Dzisiaj są już na kolejnym etapie formacji – wraz w czterema rodzinami z innych części Polski rozpoczęli 22 sierpniu 2016 r. nowicjat w Instytucie Rodzin. Więcej na temat Instytutu znajdziemy w poniższym artykule.

logo492x300„Instytut Rodzin Szensztackich jest świeckim instytutem życia konsekrowanego dla małżonków. Jego członkowie pragną iść przez życie drogą rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, zgodnie ze stanem małżeńskim, by kształtować w swoich rodzinach wolne i silne chrześcijańskie charaktery. Instytut został powołany do życia w 1942 r. przez o. Józefa Kentenicha oraz dr. Fritza Kühra.

Jest to międzynarodowa wspólnota – „rodzina rodzin”, których styl życia oparty jest na wierze w żywą obecność Chrystusa w małżeństwie. Źródłem siły do wiernego wypełniania zadań w życiu codziennym jest przymierze miłości z Maryją. Żyć pośród świata, dążyć do idealnego wypełnienia miłości oraz poświęcać się uzdrowieniu świata, żyjąc jako „convento moderno”– nowoczesny zakon – to cel i zadanie Instytutu.

Instytut Rodzin Szensztackich liczy obecnie ponad 300 rodzin w 16 krajach Europy i Ameryki. W Polsce Instytut zaistniał w październiku 2010 roku, kiedy to pierwsza rodzina została przyjęta do postulatu wspólnoty.

Duchowe centrum Instytutu znajduje się w Szensztacie na „Górze Nazaret”. Znajduje się tam Sanktuarium Rodzin i Sanktuarium Instytutu, które są miejscowym centrum i źródłem życia wspólnoty. Ojciec Kentenich chciał, by Instytut Rodzin „wspomagał i uduchowiał” Dzieło Rodzin Szensztackich, promieniując pozytywną siłą i dając innym małżeństwom odwagę dla ich własnego stylu życia. Na ile to możliwe, członkowie Instytutu starają się angażować w nauczanie katechizmu, kursy przygotowujące do małżeństwa oraz inne formy szkoleń dla małżeństw i rodzin, jak kursy odpowiedzialnego rodzicielstwa z podkreśleniem metod naturalnego planowania rodziny.”

Marta i Klemens Ramolla,  „Szensztat moje miejsce w Kościele”, 2014