Pielgrzymująca MTA

Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej jest metodą pastoralną, polegającą na pielgrzymowaniu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w małym, przenośnym obrazie.Projekt wyrósł z potrzeb czasu, włączony został w duszpasterstwo Kościoła i oddziałuje na życie wielu współczesnych ludzi. Apostolat rozwinął się w Ruchu Szensztackim poprzez osobę i działanie brazylijskiego diakona, ojca rodziny Jana Luisa Pozzobon (1904-1985).

Po pewnym czasie obraz  został nazwany AUXILIAR – obraz pomocniczy. Maryja przedłuża w nim niejako swoje działanie z sanktuarium szensztackiego i jako Wielki Misjonarz przemierza współczesny świat. Tworzą się Kręgi osób związanych z Apostolatem. Obecnie Apostolat jest już w 95 krajach świata. Matka Boża „odwiedza” w każdym miesiącu ok. 5 milionów rodzin.

W Polsce istnieje ok. 450 kręgów, w Niemczech 5500, w Rosji, aż po Ural  65. Najwięcej kręgów spotykamy w Brazylii, ojczyźnie Jana Pozzobona, ponad 200 tysięcy. Każdy może zaprosić do siebie Matkę Bożą Pielgrzymującą. Projekt Apostolatu koordynuje w Polsce  SEKRETARIAT  MATKI BOŻEJ PIELGRZYMUJĄCEJ.

W naszej diecezji jest obecnie ok. 150 Kręgów Pielgrzymującej MTA.