Kontakt

Centrum Ruchu Szensztackiego w diec. opolskiej

SANKTUARIUM WIECZERNIKA (Sanctuarium Coenaculum)

Szensztacki Instytut Sióstr Maryi

Winów, al. Ks. Józefa Kentenicha 6
45-950 OPOLE

tel. 77 474 83 81;  e-mail: winow.siostry@szensztat.pl

Bank Śląski ING, konto NR 60 1050 1490 1000 0090 6024 9068.

————————————

s. M. Anastazja Komor  –  przełożona, tel. ___ ___ ___; s.anastazja@szensztat.pl

s. M. Adriana Majnusz  – odpowiedzialna z grupy rodzin szensztackich, tel. 605 871 771; s.adriana@szensztat.pl

s. M. Karolina Dworczak – odpowiedzialna za młodzież szensztacką, tel. 533 329 814; s.karolina@szensztat.pl

s. M. Ewelina Bachorska – odpowiedzialna za ruch pielgrzymkowy, zgłaszanie grup – 577 894 658

pp. Monika i Krzysztof Dziuba – diecezjalni Animatorzy Ligii Rodzin, tel. 504 181 083

————————————
Webmaster - s. M. Kamila Skorupka ISSM
s.kamila@szensztat.pl;  tel. 661 554 350