Wspomnienia lata – pielgrzymka z Legnicy…

Wspomnienia lata – pielgrzymka z Legnicy…
11 września był dniem pielgrzymowania członków Apostolatu Pielgrzymującej Matki Bożej z Szensztatu diecezji legnickiej do Sanktuarium w Opolu Winowie.

    Z wielu zakątków naszej diecezji pielgrzymi wyruszyli  aż czteroma autokarami. Był to dzień poprzedzający beatyfikację Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dlatego po drodze odwiedziliśmy również celę przy kościele OO. Franciszkanów w Prudniku, w której ks. Prymas spędził rok czasu. To ubogie pomieszczenie było świadkiem Jego przygotowań wielkiej Nowenny, do której dołączył peregrynację obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Wyraża to obraz umieszczony w klasztorze Ojców Franciszkanów, przedstawiający ks. Prymasa prowadzącego osiołka, na którym jedzie Jasnogórska Pani z Jezusem. Ręką ks. Prymas wskazuje Jasną Górę, jako cel ich podróży. Bliskie są nam także Jego słowa, które chcemy zapamiętać: „WSZYSTKO POSTAWIŁEM NA MARYJĘ”.
         Po przybyciu do Winowa i powitaniu naszej Matki i Królowej w Sanktuarium udaliśmy się do kościoła Ducha Świętego na Eucharystię, której przewodniczył Krajowy moderator Apostolatu ojciec Romuald Kszuk. W homilii ojciec przypomniał nam, że powinniśmy się starać, aby każdy dom był bogaty w wiarę, nadzieję i miłość, żeby to nie były tylko słowa, lecz prawda wcielona w życie. W każdym jest pragnienie domu, pełnego miłości i zgody. Zapamiętaliśmy też przytoczone słowa ojca Józefa Kentenicha, że jedyną Biblią, którą czyta człowiek współczesny jest prowadzone wzorowe życie rodzinne i osobiste oraz że my możemy stać się taką ‘żywą Biblią’, którą będą czytać nasze dzieci i wnuki.
        Tego dnia mogliśmy podziękować Maryi za wszystko, a przede wszystkim, że otrzymaliśmy łaskę nawiedzania przez Nią naszych domów, gdyż to Ona wie najlepiej, co w nas i w naszych domach przemienić. Dziękowaliśmy, że mogliśmy przybyć do Matki, aby okazać wdzięczność, przeprosić oraz odnowić i udoskonalić życie duchowe.
Już podczas pielgrzymowania Maryja otwierała nasze serca na miłość drugiego człowieka, ponieważ kilku pielgrzymów podjęło duchową adopcję dziecka poczętego.
       Pielgrzymka to również jeden ze sposobów dawania świadectwa o Jezusie i Maryi. Usłyszeliśmy od innych, jak Maryja wylała wiele łask  – ocaliła mieszkanie od wybuchu gazu, wyprosiła  dar macierzyństwa, dar uzdrowienia i umacniania w trudnych dniach życia dla jednej z pielgrzymujących osób. Na zakończenie pielgrzymki odmówiliśmy akt poświęcenia się Matce Trzykroć Przedziwnej, zapewniając Ją o naszej wierności.

Dziękujemy Ci Maryjo, że zaprosiłaś nas do Sanktuarium w Winowie.

                                                                            Wdzięczni pielgrzymi z diec. legnickiej,  Jolanta H.

Pielgrzymka Apostolatu Pielgrzymującej MTA

Pielgrzymka Apostolatu Pielgrzymującej MTA

Pielgrzymująca Matka Boża z Szensztatu zdobywa nowe serca i pragnie ratować rodziny.

4 września br. do Sanktuarium Szensztackiego do Opola Winowa przyjechali pielgrzymi z archidiecezji wrocławskiej i diecezji świdnickiej.

Pani Maria z Bystrzycy Kłodzkiej oraz Pan Zdzisław z Wir oraz Pani Zosia z Bożnowic – koordynatorzy kręgów – wspaniali organizatorzy, przyjechali z grupami autokarowymi.

Razem do Matki Trzykroć Przedziwnej przyjechało ok. 160 pielgrzymów. Wspólnie przeżywaliśmy Eucharystię i dzieliliśmy się świadectwami. Jedna z członkiń kręgów podzieliła się swoim świadectwem, jak Maryja przemieniła Jej życie:
Żyłam w złym związku i często ze złości przeklinałam, wypowiadając słowa, które nie pasowały do ust kobiety. Maryja przyszła do mojego domu i uporządkowała moje życie, uleczyła zranienia. Od tego momentu nie używam brzydkich słów i brzydzę się, gdy je słyszę. Dziękuję Matce Bożej za daną mi szansę i łaskę przemiany.”
W czasie pielgrzymki zostało rozesłanych osiem kapliczek do Wrocławia (6) oraz do parafii w Jaszkotle (2).

Spotkanie Apostolatu w Kiełczowie, archidiecezja wrocławska.

5 września br. w parafii Najświętszej Maryi Panny w Kiełczowie odbyło się spotkanie członków Apostolatu Pielgrzymującej Matki Bożej z Szensztatu. Rozpoczęło się ono o godz. 15:00 Adoracją Najświętszego Sakramentu i wspólną koronką do Miłosierdzia Bożego. Następnie w wygłoszonym wykładzie s. M. Damiana pogłębiła naszą wiedzę o początkach Ruchu Szensztackiego, założonego przez o. Józefa Kentenicha oraz zachęciła nas do oddawania naszych trudnych spraw Matce Trzykroć Przedziwnej.
Pan Ireneusz odczytał wiersz, wyrażając w ten sposób wdzięczność Matce Bożej Pielgrzymującej za Jej obecność w radościach i troskach naszego życia oraz za Jej wsparcie. Wiersz, to dar do stągwi  – „wkład do kapitału łask”.
W spotkaniu wzięło udział ok. 40 osób i zakończyło się wspólną agapą w salce parafialnej.
Umocnieni w wierze przeżyciem wspólnoty wróciliśmy do naszych domów. 

Kochana Trzykroć Przedziwna Matko i Zwycięska Królowo z Szensztatu, dziękujemy za ten piękny czas. Za liczne łaski i cuda płynące przez Twoje ręce. Uczyń nas świadkami Chrystusa, abyśmy z odwagą niosąc innym Twoje Pielgrzymujące  Sanktuarium cieszyli się powrotem do Chrystusa.

B i A. Daniś

Czerwcowe pielgrzymowanie do Matki

Czerwcowe pielgrzymowanie do Matki
12 czerwca 2021 r. odbyła się pielgrzymka przedstawicieli Kręgów Pielgrzymującej MTA  z diecezji opolskiej. Uczestnicy tak wspominają czas przeżyty przy Sanktuarium Coenaculum:

 

Im bardziej zadomowimy się w Sercu Matki Bożej,

tym szybciej i pewniej Ona zadomowi nas w Bogu.

J. Kentenich

Uroczystość Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny przypadająca w tym roku w sobotę 12 czerwca stała się dla Apostolatu Pielgrzymującej Matki Bożej z Szensztatu z diecezji opolskiej jednocześnie dniem pielgrzymowania do Sanktuarium MTA na winowskim Wzgórzu. Stęsknieni za wspólnotą, za spotkaniem z innymi członkowie kręgów przybyli do Winowa, aby spędzić ten czas na modlitwie i byciu razem we wspólnocie. Po powitaniu przez poszczególne grupy parafialne naszej Matki i Królowej w Sanktuarium, udaliśmy się do kościoła Ducha Świętego,  gdzie każdy mógł zająć miejsce i zachować wymagany odstęp.

Pandemia nie tylko była czasem ograniczeń i próby ale także dała nam sposobność do podjęcia innej formy pracy apostolskiej. Dlatego też cieszymy się nowymi materiałami: Nowenną do MTA oraz książką Pielgrzymująca Matka, część II, a także modlitewnikiem „W stronę Nieba”, zawierającym modlitwy ojca Józefa Kentenicha ułożone w obozie koncentracyjnym w Dachau. Spotkanie było okazją do zaprezentowania tych nowości wydawniczych.

Centralnym punktem naszego spotkania była Eucharystia, której przewodniczył ks. Proboszcz Eugeniusz Ploch. W homilii kapłan podkreślił znaczenie dzisiejszej uroczystości Niepokalanego Serca Maryi oraz związek z naszym życiem, które ma swój początek i cel pielgrzymowania. Określając charakter człowieka, mówimy o nim; „ona ma serce, albo nie ma serca!” Małe dzieci chowają się przy sercu matki, my też potrzebujemy Matki, Jej Niepokalanego Serca. Pewien chłopiec zwrócił uwagę na Serce Pana Jezusa, że rana Jego Serca jest jak kieszonka. Serce Boga, to „kieszonka” w której zawsze jest coś dla nas, gdzie możny się schować. Podobnie jest z Sercem Maryi, które jest nam potrzebne…
W naszych domach przyjmujemy kapliczkę MTA, ale nikt nie mówi o kapliczce, lecz – u nas jest Maryja, odwiedza nas Maryja. Dziś w Ewangelii słyszymy o pielgrzymowaniu Maryi, Józefa i Jezusa. W tej Ewangelii jest początek kultu Niepokalanego Serca Maryi: „Oto ojciec i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie” Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». (Łk 2, 49) A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. (Łk 2,51)
Oto zadanie dla nas: szukać Jezusa i rozważać wszystko w sercu. A także złożyć Bogu w ofierze przez ręce Maryi!

W czasie na kawę i herbatę zawiązała się rodzinna wspólnota, którą tworzyły z pielgrzymami siostry z Winowa. Jedynie trochę przeszkodził nam deszcz. Medytacja w Sanktuarium uświadomiła nam, że dziś jesteśmy w Domu naszej Matki. W międzyczasie Ona zna nasze domy i zawsze przychodzi we właściwym czasie. A naszą najczęstszą modlitwą są słowa: Matko przymnóż nam czasu!
Maryja to czyni, bo chwila spędzona z Bogiem wraca i owocuje pokojem serca, rozważnym działaniem, mądrą radą udzieloną najbliższym. Dzieliliśmy się także świadectwami i dziękowaliśmy, że Maryja ochroniła rodzinę od pożaru, przyspieszyła termin operacji kolana, wyprosiła pokój i właściwą reakcję na przyjęcie trudnej, rodzinnej wiadomości.

Rodzinne tematy stały się także zaproszeniem do wybrania się na „Drogę Małżeńską”. W sobotę przeszkodził nam w tym deszcz, ale do Winowa możemy przyjechać zawsze: osobiście czy z rodziną.

                        Wdzięczni pielgrzymi z Jaryszowa, z parafii z Raciborza, Cisek, Kobylic, Racławiczek,
                        Sternalic, Szczepanowic, Wierzchu, Starych Budkowic, oraz Kuźni Raciborskiej

Telegram z Drogi Małżeńskiej…

Telegram z Drogi Małżeńskiej…

Wygrabione ścieżki i teren wokół Sanktuarium, nowe nasadzenia krzewów i kwiatów, nawiezione trawniki i nowa ściółka z kory to wyniki wspólnej pracy rodzin z grupy Szensztackiej z Chróścic. Zapraszamy do nawiedzenia Sanktuarium MTA i Drogi Małżeńskiej. 

Pozdrawiam, Gabriela Bryś

Wiosna, 10 kwietnia 2021 r. 

A co napisała Grupa z Chróścic:

Z niecierpliwością czekaliśmy, aż znowu pojedziemy na Winowskie Wzgórze, zrobić porządki wokół Drogi Małżeńskiej. Nadszedł wyznaczony dzień i już o godz. 9.00, staliśmy w gotowości do pracy. Piszę tak, bo bardzo chętnie podejmujemy się prac wokół Sanktuarium, bo jest tam niepowtarzalna atmosfera, która towarzyszy nam zawsze przy pracy. Było nas 11 osób. Szybko podzieliliśmy się pracą i każdy wiedział, co ma robić. Jedni pielili, inni sypali zrębek, zostały wykopane dołki i posadzone tuje. Trawa została zrobiona wertykulatorem, potem została wygrabiona i nawieziona. Zostały poobcinane krzaki, stacje Drogi Małżeńskiej zostały odświeżone. Po 5 godzinach prace zostały ukończone. W międzyczasie mogliśmy odpocząć przy kawie i pysznym cieście na wirydarzu u Sióstr. Dzień był piękny i słoneczny,  wymarzony do takiej pracy. Zobaczyliśmy dużo oznak wiosny. Na koniec pomodliliśmy się w Sanktuarium i pożegnaliśmy się z Matką Bożą. Z niecierpliwością czekamy na nowe wyzwania.

Grupa z Chróścic