Centrum Ruchu

Historyczne początki w diec. opolskiej

Grupy rodzin i młodzieży związane z Ruchem Szensztackim powstawały w diecezji opolskiej już od końca lat 70. XX w. Od początku była w sercach członków ogromna tęsknota za sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Siostry czyniły wiele starań, aby odczytać wolę Boga i w wierności charyzmatowi zbudować kaplicę MTA na śląskiej ziemi. Ruch spotkał się z wielką życzliwością ze strony władz kościelnych. Po wielu rozważaniach zdecydowano, aby siostry szensztackie zamieszkały w Winowie, który należał wtedy jeszcze do parafii św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach. I zaczęło się…

18 maja 1986 roku, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, ks. proboszcz Hubert Skomudek oficjalnie przywitał i przekazał siostrom klucze do domu parafialnego przy ul. Prószkowskiej 12, w którym mogły tymczasowo zamieszkać.

Od samego początku siostry doświadczały wielkiego serca i ogromnej życzliwości mieszkańców Winowa. W kronice winowskiego Sanktuarium czytamy:

„30 sierpnia 1986 roku. Dzisiejszy dzień pozostanie nam na długo w pamięci. W godzinach popołudniowych przyjechał ks. proboszcz Hubert Skomudek i powiedział, że trzeba natychmiast rozpocząć budowę: Myślę, że jest to najbardziej odpowiedni czas. Myśl ta przyszła mi w czasie Mszy św. podczas podniesienia…”.

8 września 1986 roku bp Jan Wieczorek poświęcił teren, a następnie wykopał pierwszą łopatę pod fundamenty sanktuarium. 9 maja 1987 roku miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego. Tego dnia pierwsza grupa rodzin zawarła przymierze miłości z Matką Bożą.

Ważne wydarzenia

Sanktuarium Coenaculum (Wieczernika) – Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Winowie zostało poświęcone 4 czerwca 1988 roku przez abpa Alfonsa Nossola, ówczesnego biskupa diecezjalnego, który już w 1981 roku powiedział do dziewcząt Szensztackiej Młodzieży Żeńskiej z diecezji opolskiej:

„Żyjcie i działajcie tak, aby cała diecezja stała się Szensztatem, czyli pięknym miejscem dla Boga i ludzi”.

Odpust w Sanktuarium przypada na święto NMP Matki Kościoła po Zesłaniu Ducha Świętego. W Roku Jubileuszowym 2000 Sanktuarium Coenaculum było miejscem stacyjnym w diecezji opolskiej.

Centrum szensztackie w Winowie

Centrum Ruchu jest integralnie związane z parafią pw. Ducha Świętego, którą kieruje od 1992 r. ks. proboszcz dr Waldemar Klinger wspierający kustoszki sanktuarium, siostry szensztackie, w duszpasterskim oddziaływaniu tego miejsca na diecezję opolską i w codziennej służbie wszystkim pielgrzymom. Przy centrum działa Diecezjalna Rada Ruchu, obecnie w diecezji są grupy rodzin szensztackich (Liga Rodzin i Związek Rodzin, Instytut Rodzin), grupy Szensztackiej Młodzieży Żeńskiej i Męskiej. Prężnie rozwija się Apostolat Pielgrzymującej MTA. Od 2010 roku działa także oddział Akademii Rodziny.

W ciągu 25 lat istnienia Sanktuarium Coenaculum w Winowie, 604 osoby zawarły tu przymierze miłości z MTA. Obecnie w diecezji w formacji Ruchu uczestniczy ok. 110 małżeństw, ponad 100 dzieci i młodzieży.

Do ogólnych inicjatyw, które wpisują się w kalendarz centrum przy Sanktuarium i parafii należą:

  • Msze św. „Przymierza”, 18. dnia każdego miesiąca wraz z poprzedzającą je adoracją Najśw. Sakramentu w sanktuarium,
  • nabożeństwa „szensztackie”, w niedziele po 18. dniu miesiąca,
  • coroczna majowa piesza pielgrzymka z katedry opolskiej do sanktuarium Wieczernika,
  • ogólnodiecezjalne czuwania adwentowe i wielkopostne,
  • Akademia Rodziny (w zależności od zgłoszeń),
  • Sylwester Młodych,
  • letnie rekolekcje dla rodzin
  • dni skupienia i rekolekcje dladziewcząt
  • doroczne spotkania kręgów Apostolstwa Pielgrzymującej MTA.

Na Jubileusz 100-lecia międzynarodowego Ruchu Szensztackiego w 2014 r. w Sanktuarium Coenaculum w Winowie rodzina szensztacka z diecezji podarowała Matce Bożej 8 czerwca 2013 roku królewskie berło, które jest znakiem wdzięczności i pełnego zaufania do Królowej Coenaculum.

Centrum wraz z Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na stałe wpisało się w życie diecezji opolskiej. Każdy może przyjść do tego charakterystycznego Domu Matki na winowskim Wzgórzu, być blisko Jej Serca i prosić o łaski dla siebie i dla świata.