Słowo Biskupa

Ks. Biskup Andrzej Czaja Ordynariusz diec. opolskiej na temat projektu DROGA MAŁŻEŃSKA 
PRZEDMOWA
do medytacji Droga małżeńska

Każdy chrześcijanin zna Drogę Krzyżową Pana Jezusa i wie dlaczego trzeba na nią wstępować i rozważać Mękę Pańską. Inaczej jest z Drogą małżeńską. Ta jest nowatorskim projektem pomocowego dzieła dla małżonków i narzeczonych, zrealizowanym w Opolu-Winowie. Powstawał w latach 2016-2019, staraniem rodzin szensztackich z diecezji opolskiej. Jest ich darem serca dedykowanym przede wszystkim małżonkom. Twórcom przyświecała myśl o potrzebie wparcia małżonków w realizacji ich powołania, a narzeczonych w odkryciu jego istoty i jego głębi, pod czułym okiem Matki Trzykroć Przedziwnej.

Na Drogę małżeńską składa się 15 stacji, których rozważanie może pomóc małżonkom w pogłębieniu ich więzi i odkryciu na nowo wartości i piękna powołania małżeńskiego. Ulokowane na wzgórzu przy kościele parafialnym, wzdłuż ścieżki wokół Sanktuarium Coenaculum, stwarzają małżonkom, a także parom narzeczeńskim możliwość kontemplowania określonego wizerunku-znaku i rozważania bogatych treści, które oferuje niniejszy modlitewnik. Pozostaje tylko wybrać się w drogę – wspólnie we dwoje razem, czy też w pojedynkę, niosąc w sercu swojego współmałżonka!

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania pierwszej Drogi małżeńskiej w Polsce: inicjatorom i wykonawcom projektu, fundatorom i dobrodziejom, wspólnocie Ruchu Szensztackiego i wiernym parafii Ducha Świętego w Opolu-Winowie. Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania niniejszej książeczki z rozważaniami do poszczególnych stacji.

Panu Bogu polecam piękne owocowanie całej tej inicjatywy w naszym Kościele, w naszych rodzinach i sercach. Wszystkim, którzy podejmą trud rozważania poszczególnych stacji na Drodze małżeńskiej, udzielam swego pasterskiego błogosławieństwa.

                                                                                                          + Andrzej Czaja

                                                                                                              Biskup Opolski

 

Opole, 8 września 2019 r.