NOWY CYKL – Spotkania Rodzin o Eucharystii / 1, 2

NOWY CYKL – Spotkania Rodzin o Eucharystii / 1, 2
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowym cyklem spotkań, które będą podejmowały tematykę Eucharystii w życiu rodziny.
Wykłady będą umieszczane w formie dokumentu PDF-u, z możliwością druku i korzystania w dowolnym czasie. 

 

Wykład 1.  s. M. Eleonora Dzimiera ISSM, Znaczenie Eucharystii dla formacji życia rodzinnego i małżeńskiego.  PDF Wykład 1

Wykład 2. s. M. Edyta Frankowska ISSM, Eucharystia: obrzędy wstępne.   PDF Wykład 2

Adwentowa refleksja

Adwentowa refleksja
U progu nowego roku liturgicznego aż trzy razy słyszymy słowo : „CZUWAJCIE”.    Mówi nam ono jak mamy przeżywać tegoroczny Adwent…który dla każdego z nas, dla każdej Rodziny jest trudny i może owiany niepokojem, niepewnością o każdy kolejny dzień… to Adwent nam podpowiada jak powinniśmy czekać na Jezusa… Postawa czuwania powinna wysuwać się na pierwszy plan u człowieka wierzącego…

Co znaczy CZUWAĆ???                                                                   

Święty Jan Paweł II  18.06.1983 roku w czasie Apelu Jasnogórskiego mówił:

CZUWAM – to znaczy, ze staram się człowiekiem sumienia ,że tego sumienia nie zagłuszam, i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawiać, przezwyciężać je w sobie (…) Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali. Dzisiaj kiedy zmagamy się o przyszły kształt naszego życia społecznego ,pamiętajcie ,ze ten kształt zależy od tego, jaki będzie człowiek. A więc: CZUWAJCIE! 

 CZUWAM – to znaczy dalej: dostrzegam drugiego. Nie zamykam się w sobie, w ciasnym podwórku własnych interesów czy też nawet własnych osądów.  

 CZUWAM – to znaczy miłość bliźniego – to znaczy podstawowa międzyludzka solidarność. 

 CZUWAM – to znaczy także: czuję się  odpowiedzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. To imię nas wszystkich określa. To imię nas wszystkich kosztuje(…)to, co kosztuje, właśnie stanowi wartość. Nie można zaś być prawdziwie wolnym bez rzetelnego i głębokiego stosunku do wartości. Nie pragnijmy takiej Polski , która by nas nic nie kosztowała. Naród zaś jest bogaty człowiekiem- bogaty każdym, kto czuwa w imię prawdy , ona bowiem nadaje kształt miłości. 

Praca nad kształtowaniem sumienia , wymaganie od siebie, solidarność międzyludzka, odpowiedzialność za losy Ojczyzny i stosunek do wartości- to chyba najkrótsze, ale też zobowiązujące przesłanie Świętego Jana Pawła II dla nas także na dzisiejsze czasy choć słowa te wypowiedział prawie 40 lat temu…. 

Niech te słowa będą dla nas drogowskazem w kształtowaniu naszych serc i  osobowości.- abyśmy czuwając zmieniali siebie, nasze serca, a przez to także wpływali na nasze otoczenie i środowisko. Niech nasze serca staną się pięknym DOMEM dla Jezusa i Jego Matki Maryi-   bądźmy zwiastunami cywilizacji miłości, aby z naszych rodzin mogła promieniować na cały świat.

CZUWAJMY….                                                             

                                            Z darem modlitwy w Sanktuarium, złączona z Wami w postawie czuwania

s. M. Adriana