Nasze majowe DZIŚ – dla Maryi

Nasze majowe DZIŚ – dla Maryi
Już się zbliżył miesiąc Maj, już rozkwita ziemski raj, DZIŚ swej Matce i swej Pani każdy cześć i chwałę daj…

Kochana Rodzino Szensztacka!

Ta piękną majową pieśnią witamy miesiąc poświęcony Królowej Nieba i Ziemi, i chcemy nie jutro, nie za tydzień, nie w przyszłym maju, ale właśnie DZIŚ oddać Jej cześć i chwałę i nasze kochające serca…

Przez co możemy Maryi oddawać chwałę?

  • przez modlitwę – gorliwe wołanie do Boga przez wstawiennictwo Maryi;
  • przez nasze wkłady do kapitału łask – z którego Maryja rozdaje tym, co potrzebują;
  • przez wierność Przymierzu Miłości z Maryją.

W tym wyjątkowym i trudnym dla nas wszystkich czasie, w naszych codziennych modlitwach pamiętajmy o potrzebach całego Kościoła Świętego, o Ojcu Świętym Franciszku, o naszych Biskupach i Kapłanach, o naszej Ojczyźnie i Rodakach, a także o modlitwie za siebie nawzajem, za naszych Najbliższych.

Wykonując obowiązki dnia codziennego bądźmy hojni i tak, jak mówi nam tegoroczne motto tu i teraz radośni, silni i ufni w Bogu. Czyńmy zwyczajne rzeczy w sposób nadzwyczajny. Oddajmy Maryi wszystkie nasze prace, wysiłki, trudy i sukcesy, ofiary i zaangażowanie, choćby to były najdrobniejsze sprawy i czyny. Maryja potrzebuje każdego z nas!

Starajmy się pozostać wiernymi naszym postanowieniom i realizować je każdego dnia. Niech nasza wierność, choć czasem słaba i krucha, będzie  wyrażeniem wdzięczności za wierność Maryi.

I pamiętajmy – DZIŚ to tylko najbliższe 24 godziny!

I na dziś Pan Bóg udziela nam wszelkich potrzebnych łask…, zanurzmy w Miłosierdziu Bożym dzień wczorajszy… MY MAMY TYLKO TO DZIŚ…, tę chwilę,  by uwielbiać Boga i czynić dobro… Nie lękajmy się o jutro, bo na jutro Pan Bóg ma dla nas kolejne łaski…

Niech każdy majowy dzień będzie przeżyty ku chwale Maryi – naszej Matki i Królowej Wieczernika! Niech to będzie dla nas 31. okazji do gorliwej modlitwy, licznych wkładów do kapitału łask oraz praktykowania naszej wierności w małych rzeczach…

 Za naszym Ojcem Założycielem wołajmy:   Mater perfectam habebit curram et victoriam!  Matka Boża doskonale się zatroszczy i zwycięży!

ZAPRASZAM w miesiącu MAJU do indywidualnego NAWIEDZENIA MARYI W SANKTUARIUM – okażmy Jej naszą miłość i wierność i dziękujmy za matczyną troskę o nasze Rodziny.

                                                Z darem modlitwy w Sanktuarium Wieczernika, s. M. Adriana,
tel. 605 862 774

  •          wzór do zapisywania wkładów: przód i tył

Nadziei płynącej z pustego Grobu

Nadziei płynącej z pustego Grobu

Droga Rodzino Szensztacka i Sympatycy Ruchu!

Dziękując Jezusowi za Waszą ofiarność serca oraz gratulując Wam autentycznego dawania świadectwa o Zmartwychwstałym Panu, który chwali Was słowami; „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” /Mt 25, 40/, prosimy przyjmijcie nasze najserdeczniejsze życzenia wielkanocne:

– życzymy głębokiej wiary Matki Zmartwychwstałego Pana
– radosnego zachwytu Marii spotykającej Rabbunii w Ogrodzie
– zapału Piotra i Jana biegnących do Grobu Mistrza
– zdrowych i pałających serc uczniów z drogi do Emaus
– empatii i ofiarności kobiet udających się z olejkami do Grobu Pana
– nadziei płynącej z pustego Grobu Chrystusa
– doświadczenia miłości Pana silniejszej aniżeli grzech i śmierć
– oraz blasku poranka rozświetlającego mroki codzienności.

Niech Maryja Trzykroć Przedziwna i Zwycięska Królowa odniesie kolejne zwycięstwo oraz ochroni nas przed koronawirusem. Duchowo podawajmy Jej koronę, aby jako Królowa wzięła w swoje dłonie cugle, by mieć przystęp do Bożej mocy, by Maryja nas prowadziła w dobrej i złej doli, by Jej wyznać naszą bezradność, naszą ufność oraz udowodnić Jej, że Ją prawdziwie kochamy. Każdego dnia w Sanktuarium podczas Mszy Świętej powierzamy Was i wszystkie Wasze troski, radości i niepokoje, a w ten sposób pragniemy podziękować Wam za ofiarność serca i przesłane ofiary i dary. W Sercu Jezusa   i Jego Matki Maryi  trwajmy razem.

Serdeczne życzenia opromienione modlitwą wdzięczności podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu składają Siostry Szensztackie z Winowa

Ważne bieżące informacje

Ważne bieżące informacje

Pragniemy przekazać zmiany w planowanych wydarzeniach duszpasterskich organizowanych przez diecezjalne centrum Ruchu Szensztackiego w Opolu-Winowie ze względu na koronawirus:

1. Dnia 9 maja 2020r. nie odbędzie się Piesza Pielgrzymka z opolskiej Katedry do sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Zachęcamy do składania duchowego daru dla Matki Bożej – majowym kwiatem dla Maryi możemy uczynić nasze codzienne ofiary, trudności, osobiste cierpienie, modlitwy, które oddamy Jej jako wkłady do kapitału łask.

2. Nie odbędzie się planowane drugie spotkanie z cyklu: Przystanek na Drodze Małżeńskiej.

3. Pod znakiem zapytania są także rekolekcje letnie dla rodzin oraz lipcowa pielgrzymka do Szensztatu. Na ten temat będziemy przekazywać informacje w zależności od rozwoju sytuacji w kraju.

Siostry Szensztackie