Nadziei płynącej z pustego Grobu

Nadziei płynącej z pustego Grobu

Droga Rodzino Szensztacka i Sympatycy Ruchu!

Dziękując Jezusowi za Waszą ofiarność serca oraz gratulując Wam autentycznego dawania świadectwa o Zmartwychwstałym Panu, który chwali Was słowami; „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” /Mt 25, 40/, prosimy przyjmijcie nasze najserdeczniejsze życzenia wielkanocne:

– życzymy głębokiej wiary Matki Zmartwychwstałego Pana
– radosnego zachwytu Marii spotykającej Rabbunii w Ogrodzie
– zapału Piotra i Jana biegnących do Grobu Mistrza
– zdrowych i pałających serc uczniów z drogi do Emaus
– empatii i ofiarności kobiet udających się z olejkami do Grobu Pana
– nadziei płynącej z pustego Grobu Chrystusa
– doświadczenia miłości Pana silniejszej aniżeli grzech i śmierć
– oraz blasku poranka rozświetlającego mroki codzienności.

Niech Maryja Trzykroć Przedziwna i Zwycięska Królowa odniesie kolejne zwycięstwo oraz ochroni nas przed koronawirusem. Duchowo podawajmy Jej koronę, aby jako Królowa wzięła w swoje dłonie cugle, by mieć przystęp do Bożej mocy, by Maryja nas prowadziła w dobrej i złej doli, by Jej wyznać naszą bezradność, naszą ufność oraz udowodnić Jej, że Ją prawdziwie kochamy. Każdego dnia w Sanktuarium podczas Mszy Świętej powierzamy Was i wszystkie Wasze troski, radości i niepokoje, a w ten sposób pragniemy podziękować Wam za ofiarność serca i przesłane ofiary i dary. W Sercu Jezusa   i Jego Matki Maryi  trwajmy razem.

Serdeczne życzenia opromienione modlitwą wdzięczności podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu składają Siostry Szensztackie z Winowa