Nasze majowe DZIŚ – dla Maryi

Nasze majowe DZIŚ – dla Maryi
Już się zbliżył miesiąc Maj, już rozkwita ziemski raj, DZIŚ swej Matce i swej Pani każdy cześć i chwałę daj…

Kochana Rodzino Szensztacka!

Ta piękną majową pieśnią witamy miesiąc poświęcony Królowej Nieba i Ziemi, i chcemy nie jutro, nie za tydzień, nie w przyszłym maju, ale właśnie DZIŚ oddać Jej cześć i chwałę i nasze kochające serca…

Przez co możemy Maryi oddawać chwałę?

  • przez modlitwę – gorliwe wołanie do Boga przez wstawiennictwo Maryi;
  • przez nasze wkłady do kapitału łask – z którego Maryja rozdaje tym, co potrzebują;
  • przez wierność Przymierzu Miłości z Maryją.

W tym wyjątkowym i trudnym dla nas wszystkich czasie, w naszych codziennych modlitwach pamiętajmy o potrzebach całego Kościoła Świętego, o Ojcu Świętym Franciszku, o naszych Biskupach i Kapłanach, o naszej Ojczyźnie i Rodakach, a także o modlitwie za siebie nawzajem, za naszych Najbliższych.

Wykonując obowiązki dnia codziennego bądźmy hojni i tak, jak mówi nam tegoroczne motto tu i teraz radośni, silni i ufni w Bogu. Czyńmy zwyczajne rzeczy w sposób nadzwyczajny. Oddajmy Maryi wszystkie nasze prace, wysiłki, trudy i sukcesy, ofiary i zaangażowanie, choćby to były najdrobniejsze sprawy i czyny. Maryja potrzebuje każdego z nas!

Starajmy się pozostać wiernymi naszym postanowieniom i realizować je każdego dnia. Niech nasza wierność, choć czasem słaba i krucha, będzie  wyrażeniem wdzięczności za wierność Maryi.

I pamiętajmy – DZIŚ to tylko najbliższe 24 godziny!

I na dziś Pan Bóg udziela nam wszelkich potrzebnych łask…, zanurzmy w Miłosierdziu Bożym dzień wczorajszy… MY MAMY TYLKO TO DZIŚ…, tę chwilę,  by uwielbiać Boga i czynić dobro… Nie lękajmy się o jutro, bo na jutro Pan Bóg ma dla nas kolejne łaski…

Niech każdy majowy dzień będzie przeżyty ku chwale Maryi – naszej Matki i Królowej Wieczernika! Niech to będzie dla nas 31. okazji do gorliwej modlitwy, licznych wkładów do kapitału łask oraz praktykowania naszej wierności w małych rzeczach…

 Za naszym Ojcem Założycielem wołajmy:   Mater perfectam habebit curram et victoriam!  Matka Boża doskonale się zatroszczy i zwycięży!

ZAPRASZAM w miesiącu MAJU do indywidualnego NAWIEDZENIA MARYI W SANKTUARIUM – okażmy Jej naszą miłość i wierność i dziękujmy za matczyną troskę o nasze Rodziny.

                                                Z darem modlitwy w Sanktuarium Wieczernika, s. M. Adriana,
tel. 605 862 774

  •          wzór do zapisywania wkładów: przód i tył