Wrześniowe nabożeństwo szensztackie w Winowie

Wrześniowe nabożeństwo szensztackie w Winowie

18 września 2016 r., w niedzielne popołudnie rozpoczęliśmy kolejny cykl nabożeństw szensztackich w parafii Ducha Świętego przy Sanktuarium Coenaculum. Nabożeństwa mają w Winowie swoją wieloletnią tradycję, odbywają się zawsze w niedzielę po 18. dniu miesiąca, w którym wspominamy dzień zawarcia pierwszego przymierza miłości z Maryją przez o. Józefa Kentenicha 18 października 1914 r. w Szensztacie. Ta data jest fundamentem całego międzynarodowego Dzieła Szensztackiego, łączy i skupia wokół Matki Trzykroć Przedziwnej wszystkich, idących drogą Szensztatu w Kościele.

Nabożeństwo rozpoczęło się nieszporami maryjnymi, po których zebrani złożyli do stągwi – symbolu duchowego kapitału łask swoje dary – zapisane ofiary, modlitwy, prace nad sobą jako osobisty wkład w przymierze miłości z Maryją. W drugiej części nabożeństwa uczestnicy przeszli do Sanktuarium Coenaculum, gdzie dziękując Maryi za Jej opiekę i wychowawcze działanie, za dar ŚDM, za każdy piękny i trudny dzień, oddali się Jej siebie na nowo w przymierzu, odmawiając modlitwę „O Pani moja i Matko moja…”.

Za przygotowanie wrześniowego nabożeństwa były odpowiedzialne grupy rodzin z Chróścic, Popielowa i Dobrzenia Wielkiego. Szczególnie dziękujemy dzieciom, które swoim pięknym śpiewem i muzyką ubogaciły to spotkanie z MTA.

Zapraszamy na kolejne nabożeństwa – najbliższe 23 października o g. 15.00!

 

Spotkania kręgów Pielgrzymującej MTA w Winowie

10 września  2017 r. odbyło się spotkanie Apostolatu Pielgrzymującej MTA z okręgu opolskiego. W spotkaniu uczestniczyło ok. 50 osób, przedstawicieli kręgów z diecezji opolskiej, gliwickiej i wrocławskiej. Mszę św. dla uczestników celebrował ks. Waldemar Musioł, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Opolskiej, który w homilii ukazał dwa cele, dwa zadania dla osób, który przyjmują Pielgrzymująca Matkę  – pogłębianie miłości ku Niej, jak uczył ks. Kentenich, założyciel Dzieła Szensztackiego i naśladowanie postawy Maryi, zdążającej z pomocą współczesnemu światu, postawy miłosierdzia.

Spotkanie poprowadziła s. M.Damiana Czogała, odpowiedzialna za Apostolat w południowych diecezjach Polski. W programie była także okazja do podzielenia się doświadczeniami apostolatu z pielgrzymującymi kapliczkami, odnowienia oddania się Matce Bożej Trzykroć Przedziwnej i  osobistego spotkania z Królową Wieczernika.

Z szerszą relacją możemy zapoznać się na stronie opolskiej Gościa Niedzielnego: Ona uczy miłosiernej obecności.

 

Spotkanie Diecezjalnej Rady Ruchu

Spotkanie Diecezjalnej Rady Ruchu

12 września 2017 r. odbyło się jesienne spotkanie Diecezjalnej Rady Ruchu Szensztackiego. Spotkanie poprowadziła s. M. Renata Kurc w zastępstwie o. Mirosława Żabnickiego. Na spotkanie zaproszony był ks. prob. Eugeniusz Ploch. W programie bieżącego spotkania główną część zajęło omówienie kalendarium głównych wydarzeń w Ruchu w naszej diecezji w nadchodzącym roku duszpasterskim 2016/2017.

Szczegółowo został omówiony październikowy Dzień Przymierza, który zaplanowany został na 8 października 2016 r.  Jednym z interesujących punktów spotkania było wniesienie na obrady Rady  przez pp. Monikę i Krzysztofa Dziubów z Chróścic, propozycji Drogi Małżeńskiej, jako projektu apostolskiego przy Sanktuarium Wieczernika w Winowie.