Spotkanie Diecezjalnej Rady Ruchu

Spotkanie Diecezjalnej Rady Ruchu

12 września 2017 r. odbyło się jesienne spotkanie Diecezjalnej Rady Ruchu Szensztackiego. Spotkanie poprowadziła s. M. Renata Kurc w zastępstwie o. Mirosława Żabnickiego. Na spotkanie zaproszony był ks. prob. Eugeniusz Ploch. W programie bieżącego spotkania główną część zajęło omówienie kalendarium głównych wydarzeń w Ruchu w naszej diecezji w nadchodzącym roku duszpasterskim 2016/2017.

Szczegółowo został omówiony październikowy Dzień Przymierza, który zaplanowany został na 8 października 2016 r.  Jednym z interesujących punktów spotkania było wniesienie na obrady Rady  przez pp. Monikę i Krzysztofa Dziubów z Chróścic, propozycji Drogi Małżeńskiej, jako projektu apostolskiego przy Sanktuarium Wieczernika w Winowie.