Powitajmy maleńkiego Jezusa z radością

Powitajmy maleńkiego Jezusa z radością

KOCHANE RODZINY, MATKI ORAZ SYMPATYCY RUCHU SZENSTACKIEGO, Czciciele Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej 

tak wiele pięknych, doniosłych słów płynie ze wszystkich stron, a Jezus przychodzi w prostocie- taki maleńki, bezbronny, dlatego i moje życzenia są proste, zwyczajne, ale prosto z serca płynące.

Niech Dziecię  Jezus oświeca drogi Waszego codziennego życia , otula Wasze serca swoją miłością, pokojem, ciepłem , niech wlewa nadzieję i radość, 

a Maryja niech troszczy się o Jezusa w naszych sercach, tak, jak troszczyła się o Jezusa w Betlejem, niech nasze serca  staną się najpiękniejszą „stajenką” dla Jezusa.

Życzę Wszystkim Bożego błogosławieństwa i zdrowia na każdy dzień Nowego 2024 roku 

Wraz z Maryją czuwam przy żłóbku Bożej Dzieciny i w modlitwie pamiętam

s. M. Adriana Majnusz