Zesłanie Ducha Świętego – czas odpustów w Winowie

Zesłanie Ducha Świętego – czas odpustów w Winowie

Kochana Rodzino Szensztacka,

pozdrawiamy MAJOWO – kończymy  piękny maryjny miesiąc…, przed nami Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

W niedzielę 31.05.2020 r. nasza winowska parafia będzie przeżywać swój odpust, na który serdecznie zapraszamy – Msze święte o 8.00, 10.30  i o 16.00.

Odpust w Sanktuarium będziemy przeżywać w następnym dniu, w poniedziałek Zielonych Świąt…,

bardzo serdecznie zapraszamy po łaski odpustowe…,

świętowanie rozpoczniemy nabożeństwem o godz. 18.00, a o 18.30 odbędzie się uroczysta Msza Święta odpustowa.

Czekamy, modląc się z ufością wraz z całym Kościołem –

VENI SANCTE SPIRITUS…

wasze Siostry z Winowa

Królowa Misji – międzynarodowa inicjatywa Ruchu

Królowa Misji – międzynarodowa inicjatywa Ruchu
„31 maja 2020 r., w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, chilijska rodzina szensztacka chce ponownie koronować Maryję na Królową Misji, tak jak to uczynił Ojciec Kentenich.Ponieważ wydarzenie to jest tak ściśle związane z trzecim kamieniem milowym, a tym samym z rodziną szensztacką na całym świecie, zaprasza się do niego całą rodzinę szensztacką na całym świecie. Pandemia koronawirusa sprawia, że ta koronacja ma dla nas wszystkich większe znaczenie i jest bardziej aktualna niż kiedykolwiek: wszyscy chcemy przyznać się do naszej bezradności i odnowić nasze zaufanie do naszej Królowej. Ta pandemia zmieniła świat: Pokazała, że stary model świata skończył się, legł w gruzach. Nie wiemy, jak będzie wyglądał świat i nasze życie po ustaniu pandemii. Zapewne wszystko będzie już inne. Wierzymy, że Maryja ma do odegrania rolę w kształtowaniu tego nowego świata. Nowa mentalność i nowy organiczny i solidarny styl życia muszą oznaczać „nową normalność”. Dlatego też koronujemy Maryję jako Królową Misji, i oddajemy się Jej jako sprzymierzeńcy i narzędzia dla jej misji.”

Tymi słowami o. Juan Pablo Catoggio, w imieniu Prezydium Generalnego, zaprasza nas do udziału w koronacji Matki Bożej na Królową Misji w dniu 31 maja.

Aby wzmocnić w nas świadomość, że w czasie, gdy Koronujemy Matkę Bożą, działamy wspólnie jako jedna wielka rodzina, przekazujemy Wam trzy myśli oraz zaproszenie:

  1. Korona Misji wyraża naszą bezradność i jednocześnie zaufanie w Boże prowadzenie i w moc Maryi oraz naszą współpracę, która jest niezbędna w służbie misji Szensztatu i na rzecz powstania nowego świata.
  2. Gwiazda jest nowym elementem, który łączymy z koroną. Wyraża ona nową sytuację. Gwiazda prowadzi nas do Jezusa, ponieważ nowy świat, który musi powstać, potrzebuje obecności Chrystusa. Ten czas ma być, czasem nadziei.
  3. Rodzina, to istotny element w historii Szensztatu. Nasz Ojciec w trudnych czasach, zawsze pokładał nadzieję w swojej rodzinie: Razem możemy sprostać wyzwaniu kształtowania świata w Chrystusie i na wzór Maryi. Poza tym obecna sytuacja pandemii postawiła w centrum rodzinę jako pierwszą szkołę wiary, życia, służby i miłości.

I wreszcie zaproszenie: Wszyscy jesteśmy zaproszeni do bycia częścią Korony Misji, ponieważ misja i nowy świat, który się wyłania, potrzebują naszego osobistego, wspólnotowego i społecznego nawrócenia i naszej świadomej współpracy.

Dlatego zapraszamy do przesłania nam konkretnego wkładu do kapitału łask jako wyrazu swojej współpracy wypływającej z ideału osobistego, małżeńskiego lub wspólnotowego, odnoszącego się do pracy i zawodu, powołania i oryginalnej drogi życiowej, służby społeczeństwu w konkretnej rzeczywistości, do drogi uświęcania się i wyzwań związanych z nawróceniem.

Nadesłane teksty umieścimy jako wkłady do kapitału łask w stągwi Sanktuarium w Bellavista, aby „Nic bez nas” stało się naszym wkładem w koronę dla Matki Bożej „Nic bez Ciebie”.

Kliknij tutaj

NIC BEZ CIEBIE – NIC BEZ NAS

Moje nawrócenie dla Misji i Korony!

Nasze majowe DZIŚ – dla Maryi

Nasze majowe DZIŚ – dla Maryi
Już się zbliżył miesiąc Maj, już rozkwita ziemski raj, DZIŚ swej Matce i swej Pani każdy cześć i chwałę daj…

Kochana Rodzino Szensztacka!

Ta piękną majową pieśnią witamy miesiąc poświęcony Królowej Nieba i Ziemi, i chcemy nie jutro, nie za tydzień, nie w przyszłym maju, ale właśnie DZIŚ oddać Jej cześć i chwałę i nasze kochające serca…

Przez co możemy Maryi oddawać chwałę?

  • przez modlitwę – gorliwe wołanie do Boga przez wstawiennictwo Maryi;
  • przez nasze wkłady do kapitału łask – z którego Maryja rozdaje tym, co potrzebują;
  • przez wierność Przymierzu Miłości z Maryją.

W tym wyjątkowym i trudnym dla nas wszystkich czasie, w naszych codziennych modlitwach pamiętajmy o potrzebach całego Kościoła Świętego, o Ojcu Świętym Franciszku, o naszych Biskupach i Kapłanach, o naszej Ojczyźnie i Rodakach, a także o modlitwie za siebie nawzajem, za naszych Najbliższych.

Wykonując obowiązki dnia codziennego bądźmy hojni i tak, jak mówi nam tegoroczne motto tu i teraz radośni, silni i ufni w Bogu. Czyńmy zwyczajne rzeczy w sposób nadzwyczajny. Oddajmy Maryi wszystkie nasze prace, wysiłki, trudy i sukcesy, ofiary i zaangażowanie, choćby to były najdrobniejsze sprawy i czyny. Maryja potrzebuje każdego z nas!

Starajmy się pozostać wiernymi naszym postanowieniom i realizować je każdego dnia. Niech nasza wierność, choć czasem słaba i krucha, będzie  wyrażeniem wdzięczności za wierność Maryi.

I pamiętajmy – DZIŚ to tylko najbliższe 24 godziny!

I na dziś Pan Bóg udziela nam wszelkich potrzebnych łask…, zanurzmy w Miłosierdziu Bożym dzień wczorajszy… MY MAMY TYLKO TO DZIŚ…, tę chwilę,  by uwielbiać Boga i czynić dobro… Nie lękajmy się o jutro, bo na jutro Pan Bóg ma dla nas kolejne łaski…

Niech każdy majowy dzień będzie przeżyty ku chwale Maryi – naszej Matki i Królowej Wieczernika! Niech to będzie dla nas 31. okazji do gorliwej modlitwy, licznych wkładów do kapitału łask oraz praktykowania naszej wierności w małych rzeczach…

 Za naszym Ojcem Założycielem wołajmy:   Mater perfectam habebit curram et victoriam!  Matka Boża doskonale się zatroszczy i zwycięży!

ZAPRASZAM w miesiącu MAJU do indywidualnego NAWIEDZENIA MARYI W SANKTUARIUM – okażmy Jej naszą miłość i wierność i dziękujmy za matczyną troskę o nasze Rodziny.

                                                Z darem modlitwy w Sanktuarium Wieczernika, s. M. Adriana,
tel. 605 862 774

  •          wzór do zapisywania wkładów: przód i tył

Nadziei płynącej z pustego Grobu

Nadziei płynącej z pustego Grobu

Droga Rodzino Szensztacka i Sympatycy Ruchu!

Dziękując Jezusowi za Waszą ofiarność serca oraz gratulując Wam autentycznego dawania świadectwa o Zmartwychwstałym Panu, który chwali Was słowami; „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” /Mt 25, 40/, prosimy przyjmijcie nasze najserdeczniejsze życzenia wielkanocne:

– życzymy głębokiej wiary Matki Zmartwychwstałego Pana
– radosnego zachwytu Marii spotykającej Rabbunii w Ogrodzie
– zapału Piotra i Jana biegnących do Grobu Mistrza
– zdrowych i pałających serc uczniów z drogi do Emaus
– empatii i ofiarności kobiet udających się z olejkami do Grobu Pana
– nadziei płynącej z pustego Grobu Chrystusa
– doświadczenia miłości Pana silniejszej aniżeli grzech i śmierć
– oraz blasku poranka rozświetlającego mroki codzienności.

Niech Maryja Trzykroć Przedziwna i Zwycięska Królowa odniesie kolejne zwycięstwo oraz ochroni nas przed koronawirusem. Duchowo podawajmy Jej koronę, aby jako Królowa wzięła w swoje dłonie cugle, by mieć przystęp do Bożej mocy, by Maryja nas prowadziła w dobrej i złej doli, by Jej wyznać naszą bezradność, naszą ufność oraz udowodnić Jej, że Ją prawdziwie kochamy. Każdego dnia w Sanktuarium podczas Mszy Świętej powierzamy Was i wszystkie Wasze troski, radości i niepokoje, a w ten sposób pragniemy podziękować Wam za ofiarność serca i przesłane ofiary i dary. W Sercu Jezusa   i Jego Matki Maryi  trwajmy razem.

Serdeczne życzenia opromienione modlitwą wdzięczności podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu składają Siostry Szensztackie z Winowa