Lipcowy dzień przymierza

Lipcowy dzień przymierza

18 lipca 2017 r. w dniu przymierza podczas Eucharystii sprawowanej w Sanktuarium Coenaculum przez ks. Damiana Sładka, tegorocznego neoprezbitera przeżyliśmy piękna uroczystość –  jedna rodzina z Izbicka i  matki – dwie panie z Izbicka i jedna z Pietrowic Wielkich zawarli przymierze miłości z Maryją, naszą ukochaną Matką Trzykroć Przedziwną. Ks. Damian nie ukrywał wzruszenia w kazaniu, bo taki akt przymierza, jako kapłan przyjmujący w imieniu Założyciela, sprawował po raz pierwszy. W swoim słowie nawiązał do oddania się Matce Bożej w codziennym życiu. Podkreślił, że obecnie życie wierne Bogu i uczciwe nie jest łatwe, ale może być łatwiejsze gdy będziemy „żyć w bliskości z Tą, która wszystko rozumie”.

Po uroczystej Mszy św. uczestnicy przeszli na wspólne świętowanie do auli.  (s. M.R.)