Spotkanie Apostolatu Pielgrzymującej MTA

Spotkanie Apostolatu Pielgrzymującej MTA

W sobotę 10 czerwca 2017 r. odbyło się przy Sanktuarium Wieczernika w Opolu-Winowie coroczne spotkanie członków Apostolatu Pielgrzymującej Matki Bożej z kręgów istniejących w diecezji opolskiej. Na spotkanie przybyło ok. 130 osób.

Siostra M. Damiana Czogała odpowiedzialna za Apostolat w tym okręgu tak pisze o tym spotkaniu:

„Przywitał nas lekki deszczyk, który jak krople wody święconej skrapiał przybywających do Sanktuarium pielgrzymów. Po godzinie 9. do Winowa dotarli pierwsi pielgrzymi z parafii Bożego Ciała z Olesna. Każda grupa parafialny przywitała Matkę Bożą w Sanktuarium. Jak miło odwiedzić Dom Matki, nawet jeśli Ona często odwiedza nas, w naszym domu. W modlitwie, każdy na swój sposób wyrażał swoje przeżycia i doświadczenia oraz intencje. Po przedstawieniu się pielgrzymów, dowiedzieliśmy się, że pochodzimy z kręgów, przybyłych z 20 parafii diec. opolskiej a także dwóch w gliwickiej, jednej parafii z archidiec. wrocławskiej a także jednej rodziny z Polskiej Misji w Berlinie.
Okazją do bliższego poznania Ruchu Szensztackiego i ubogaceniem naszej wiedzy o Założycielu Ruchu Szensztackiego była prezentacja pt: „Kto prowadzi do Matki Bożej, ten wskazuje drogę do Serca Bożego – to ojciec J. Kentenich!”

O godzinie 12:00 po modlitwie na Anioł Pański rozpoczęło się nabożeństwo maryjne, a następnie był czas na przeżywanie wspólnoty przy kawie, herbacie i małym co nieco… Po czasie na osobistą modlitwę w Sanktuarium spotkaliśmy się w kościele, aby podzielić się świadectwami przeplatanym śpiewem. Kręgi z Olesna, które niedawno włączyły się w prąd koronacyjny – ukoronowały 10 kapliczek, a Matka Boża zostały wybrana na Królową nowej ewangelizacji Europy. O tym pięknym wydarzeniu opowiadała Pani Iwona. W Moszczance powstało 8 nowych kręgów, jak zdobywać nowe rodziny opowiedziała Pani Mirosława. Pani Sylwia z Berlina dzieliła się swoim doświadczeniem, jak zawierzać Matce Bożej swoje dzieci w trudnych chwilach. A także Pani Zosia z Kuźni Raciborskiej dokończyła swoje świadectwo, która dawała rok temu, jak Maryja opiekuje się i prowadzi ją po śmierci męża, pomaga nawet jeśli, gdy kluczyki zatrzasną się w samochodzie.

Koronka do Bożego Miłosierdzia wprowadziła nas w przeżywanie Eucharystii, której przewodniczył Proboszcz winowskiej parafii, ks. Eugeniusz Ploch ubogacając nas kazaniem, zachęcającym  do apostolatu w swoim środowisku.

Procesją do Sanktuarium, pożegnaniem Matki Bożej i rozesłaniem zakończyliśmy nasze pielgrzymowanie do Matki, która nas zna i nawiedza nasze domy.”                

zdj. s. M. Kamila