Czekam, wypatruję, nadsłuchuję, proszę i tęsknię…

Czekam, wypatruję, nadsłuchuję, proszę i tęsknię…

Czekam, wypatruję, nadsłuchuję, proszę i tęsknię…

„Tylko ten się doczeka, kto czeka.
Tylko ten zobaczy, kto wypatruję.
Tylko ten usłyszy, kto nadsłuchuje.
Tylko ten otrzyma, kto prosi.
Tylko ten się zachwyci, kto tęskni.”
                          ks. Mieczysław Maliński