Kręgi Pielgrzymującej MTA z diec. opolskiej w Winowie

Kręgi Pielgrzymującej MTA z diec. opolskiej w Winowie

1.06.2019 r. zapraszamy na coroczną pielgrzymkę Kręgów Pielgrzymujacej Matki Bożej z diec. opolskiej do Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, Królowej Wieczernika w Opolu-Winowie.

Początek 10.00, planowane zakończenie o g.16.00.

Szczegółowy program będzie podany po 10 maja br.