Wspomnienia z rekolekcji w drodze…

Wspomnienia z rekolekcji w drodze…

W dniach 4 – 8 marca 2019 r. ponad 40 dziewcząt z wielu parafii diecezji opolskiej uczestniczyło w „Rekolekcjach w drodze” zorganizowanych przez Siostry Szensztackie z Winowa.

'Zimowej wyprawie’ z winowskiego sanktuarium do sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Otwocku towarzyszyło hasło: „Po owocach nas poznacie” (por. Mt 7,20). W programie oprócz Eucharystii i spotkań formacyjnych poświęconych tematyce owoców Ducha Świętego były oczywiście akcenty karnawałowe, prace artystyczne, atrakcje w Warszawie i inne.

Ufamy, że owoce Ducha Świętego, którymi promieniowałyśmy w dniu rozesłania, będą z nas emanowały również w codzienności.

s. M. Joanna