Błogosławionych Świat

Błogosławionych Świat
Niech Święta Bożego Narodzenia będą czasem radości, pokoju, miłości, zdrowia i pełni szczęścia.
Nade wszystko jednak życzymy,  aby był to czas większej jedności z Bogiem i pomiędzy sobą, niech nas w tym wspomaga nasza Trzykroć Przedziwna Matka, która pragnie codziennie adorować w naszym sercu swego Syna.

Z darem modlitwy w Sanktuarium Wieczernika w Winowie

Siostry Szensztackie