Rekolekcje rodzin – lato 2018

Rekolekcje rodzin – lato 2018

Latem w naszej diecezji odbyły się dwa turnusy rekolekcji organizowanych przez Ruch Szensztacki. Odpowiedzialną za przygotowanie i poprowadzenie rekolekcji była s. M.Renata Kurc, która tak mówi o tych wydarzeniach:

Pierwszy turnus rekolekcyjny dla rodzin szensztackich z naszej diecezji odbył się w ośrodku diecezjalnym „Rybak” w Głębinowie. Zaproszenie do poprowadzenia tego turnusu przyjął ks. Eugeniusz Ploch, natomiast rekolekcje w Winowie, przy Sanktuarium Wieczernika prowadziłam z ks. Waldemarem Musiołem, dyrektorem Wydziału Duszpasterkiego w Opolu. Hasłem rekolekcji było w tym roku motto: „Dorzuć do ognia…”.  Dorzuć do ognia osobistej pracy nad sobą by płonęła rodzina, dorzuć do ognia by płonął Kościół i dorzuć do ognia by płonął Szensztat. Na każdej serii rekolekcji oprócz konferencji, modlitw i Eucharystii była rozważana Droga Małżeńska. W rekolekcjach w Głębinowie uczestniczyło 9 małżeństw, jedna pani i 22 dzieci, natomiast w Winowie było 11 małżeństw i 12 dzieci. W opiece nad dziećmi pomagały pp. Stefania i Gabrysia.

Rekolekcje były czasem wzajemnej integracji, odpoczynku i nabrania sił na dalsze budowanie świętych rodzin. Dziękuję wszystkim, którzy w ich uczestniczyli i wspierali nas modlitwą. 

s. M. Renata Kurc