Alleluja! Jezus żyje!

Alleluja! Jezus żyje!

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.

Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.

Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.

By stały się źródłem wzmacniania ducha. Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość…   

  Alleluja! Jezus żyje!

Zapewniamy o pamięci w modlitwie w Sanktuarium Coenaculum – w naszym duchowym Wieczerniku w Opolu-Winowie

Siostry Szensztackie z animatorami rodzin