Dziękujmy Bogu za nasze rodziny

Dziękujmy Bogu za nasze rodziny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym roku święto  Świętej Rodziny przypada w ostatni dzień roku – w niedzielę, 31 grudnia. Podczas II Forum Rodzin Szensztackich został podjęty wniosek, aby był to dzień, który rodziny szensztackie będą w szczególny sposób świętowany, głównie przez pielęgnowanie życia rodzinnego oraz dając w konkretny, dostępny nam sposób wkład w życie rodzin w naszych parafiach.

Państwo Monika i Krzysztof Dziubowie, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu, kierują słowa zachęty:

Kochana Rodzino Szensztacka!        

Otoczmy miłością i modlitwą nasze rodziny. Świętujmy ten piękny dzień.  Niech to będzie czas dla naszych rodzin. Cieszmy się sobą, dziękujmy Bogu za nasze rodziny. Zróbmy coś wspólnie:  idźmy na spacer, posłuchajmy pięknych kolęd… Każdy z nas na swój sposób.

 Zatrzymajmy się przy żłóbku Świętej Rodziny. Otoczmy  również modlitwą rodziny zagrożone rozbiciem, cierpiące niedostatek,  przeżywające trudności. Niech to będzie nasz wspólnie spędzony dzień. Radosnego świętowania.

                                       Monika i Krzysztof z rodziną