Przymierze miłości – codzienna droga z Maryją

Przymierze miłości – codzienna droga z Maryją

23 kwietnia 2017 r. w niedzielę Bożego Miłosierdzia, podczas niedzielnego nabożeństwa szensztackiego w Sanktuarium Coenaculum w Winowie 4 rodziny z naszej diecezji zawarły przymierze miłości z Matką Bożą Trzykroć Przedziwną. Jest to początek codziennej drogi z Maryją do Jezusa:

  • Adriana i Tobiasz Czaja z Choruli
  • Marianna i Rajmund Macioszek z Chróścic
  • Aneta i Paweł Greger z Gościęcina 
  • Agnieszka i Grzegorz Witoń z Większyc. 

Rodzinom życzymy wzajemnej wierności, miłości oraz szczególnej radości, płynącej z owoców zawartego przymierza, które będą doświadczali w codziennym życiu rodzinnym i osobistym. 

„Wierzę mocno, że nigdy nie zginie, kto wiernie w przymierzu miłości żyje.” o. Józef Kentenich